ภาษา : 

No-Tox Food Grade Synthetic Extreme Pressure Grease 

 

Product Name:  
No-Tox Food Grade Synthetic Extreme Pressure Grease
(ชื่อเดิม: No-Tox Synthetic EP Grease)
Product Number:   65380, 65390
Product Category:    จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์ทนร้อนแลรับแรงกดสูง
 

 No-Tox Food Grade Synthetic Extreme Pressure Grease 

 

การใช้งาน:      

 • จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์ทนร้อนและรับแรงกดสูง NSF-H1 จาระบีมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm

 • จาระบีสำหรับงานรับแรงกดกระแทกสูงหรือรับแรงฉับพลัน (Shock Load) และความเร็วรอบปานกลาง 

 • ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 • หล่อลื่นลูกปืน เพลา บุชชิ่ง รางเลื่อน ไกด์ และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ที่ทำงานในพื้นที่เปียกหรือมีการทำความสะอาดชะล้างน้ำบ่อยๆ  
 • เพลาลูกปืน   ตลับลูกปืน เพลา รางเลื่อน ราง และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และทำงานในบริเวณเปียก และต้องล้างน้ำบ่อยๆ 

 

คุณสมบัติพิเศษ:

 • จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์ทนร้อนและรับแรงกดสูง NSF-H1 ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

 • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียเกรดอาหาร  

 • เลือกใช้น้ำมันสังเคราะห์เกรดอาหาร ความหนืดเบอร์ 220 ความสะอาดสูง ค่าดัชนีความหนืดอยู่ที่ 132

 • สารอุ้มน้ำมัน Aluminium Complex เพิ่มเสถียรภาพต่อแรงเฉือน ทนน้ำและการชะล้าง

 • ค่าทดสอบการทนน้ำและการชะล้าง Water Washout, ASTM D1264 @79°C ต่ำกว่า 5.0 % loss weight สำหรับจาระบีเบอร์ 2

 • สารเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

 • พร้อมรับแรงกดกระแทกได้ดี ค่า 4-Ball EP Test, ASTM D2596, Weld Load เท่ากับ 500 กก. (สูงสุดที่มีอยู่ในท้องตลาดจาระบีเกรดอาหาร)

 • คุณสมบัติการป้องกันการสึกหรอยอดเยี่ยม ค่า 4-Ball Wear Test, ASTM D22696, Scar dimeter เท่ากับ 0.35 มม.

    

อุณหภูมิการใช้งาน:       - 40oC ถึง  204oC

 

เกรด:                            NLGI เบอร์ 1, 2  

 

สี:                                 ขาวทึบ

 

ขนาดบรรจุ:               Cartridge - 400 กรัม/หลอด                               

                                   Pail - 16 กิโลกรัม/ถัง                                  

                                   Drum - 206 กิโลกรัม/ถัง

 

ดาวน์โหลด: