ภาษา : 

No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray 

 

Product Name:  
No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray
Product Number:   61710
Product Category:    สเปรย์เทฟรอนฟู้ดเกรดหล่อลื่นแบบแห้ง
 
  
No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray
  

การใช้งาน:

  • สเปรย์เทฟรอนฟู้ดเกรดหล่อลื่นแบบแห้ง NSF-H1 ใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จาระบีมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
  • หล่อลื่นเพลา บุชชิ่ง รางเลื่อน ไกด์ โซ่ สลิงและชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ที่ทำงานในพื้นที่เปียกหรือมีการทำความสะอาดชะล้างน้ำบ่อยๆ
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่ไม่สามารถใช้น้ำมันหรือจาระบีทั่วไปหล่อลื่นได้ ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 


คุณสมบัติพิเศษ:

  • สเปรย์เทฟรอนฟู้ดเกรดหล่อลื่นแบบแห้ง NSF-H1 ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

  • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด

  • ฟิล์มหล่อลื่นแบบแห้งด้วยสารประกอบเทฟรอนเกรดอาหาร ยึดเกะผิวหน้าโลหะของชิ้นส่วนได้ดี

  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ลดความร้อน พร้อมทนน้ำและตัวทำละลาย  

  • ผ่านการรับรองมาตรฐาน VOC โดย CARB และ OTC

 

อุณหภูมิการใช้งาน:       (-200)oC ถึง 250o

  

สี:                                ขาว

 

ขนาดบรรจุ:                 Aerosol - 400 ซีซี/กระป๋อง

 

ดาวน์โหลด: