ภาษา : 

No-Tox Food Grade Acid Resistant Grease 

 

Product Name:  
No-Tox Food Grade Acid Resistant Grease
(ชื่ิอเดิม: No-Tox pH L Grease)
Product Number:   64093, 64094
Product Category:     จาระบีฟู้ดเกรดทนกรดและรับแรงกดสูง
 

 No-Tox Food Grade Acid Resistant Grease

 

การใช้งาน:      

  • จาระบีฟู้ดเกรดทนกรดและรับแรงกดสูง NSF-H1 สำหรับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จาระบีมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
  • จาระบีสำหรับงานหนัก รับแรงกดกระแทกสูง ความเร็วรอบต่ำถึงปานกลาง ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • หล่อลื่นลูกปืน เพลา บุชชิ่ง รางเลื่อนและชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว เครื่องจักรที่สัมผัสสารเคมีกัดกร่อนหรือมีการทำความสะอาดชะล้างน้ำบ่อยๆ  

 

คุณสมบัติพิเศษ:

  • จาระบีฟู้ดเกรดทนกรดและรับแรงกดสูง NSF-H1 ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

  • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียเกรดอาหาร    

  • เลือกใช้ White Mineral Oil ความสะอาดสูงความหนืด 220 สำหรับจาระบีเบอร์ 1 และความหนืด 220/320 สำหรับจาระบีเบอร์ 2

  • สารอุ้มน้ำมัน Calcium Sulfonate Complex เพิ่มเสถียรภาพต่อสารเคมีกรดกัดกร่อน ทนการเกิดปฏิกิริยากับอากาศดีเยี่ยม (ป้องกันการเกิดสนิม)

  • ค่าทดสอบการทนน้ำและการชะล้าง Water Washout, ASTM D1264 @79°C เพียง 1.2 % loss weight สำหรับจาระบีเบอร์ 2

  • พร้อมรับแรงกดกระแทกได้ดี ค่า 4-Ball EP Test, ASTM D2596, Weld Load เท่ากับ 500 กก. (สูงสุดที่มีอยู่ในท้องตลาดจาระบีเกรดอาหาร)

  • คุณสมบัติการป้องกันการสึกหรอยอดเยี่ยม ค่า 4-Ball Wear Test, ASTM D22696, Scar dimeter เท่ากับ 0.5 มม.

   

อุณหภูมิการใช้งาน:       - 40oC ถึง 177oC

 

เกรด:                            NLGI เบอร์ 1, 2  

 

สี:                                 ครีม

 

ขนาดบรรจุ:              Cartridge - 400 กรัม/หลอด                               

                                   Pail - 16 กิโลกรัม/ถัง                                  

                                   Drum - 206 กิโลกรัม/ถัง

 

ดาวน์โหลด: