ภาษา : 

No-Tox Seamer Oil D 100 

 

Product Name:  
No-Tox Seamer Oil D 
(หรือ No-Tox HD Food Grade Oil 100, 150, 220)
Product Number:   64221, 64222, 64223 (หรือ 62685, 62686, 62687)
Product Category:    น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องปิดฝากระป๋องแบบหมุนเวียนใช้ซ้ำ
 
  

 No-Tox Seamer Oil D

 

การใช้งาน:       

 • น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องปิดฝากระป๋องแบบหมุนเวียนใช้ซ้ำ NSF-H1  น้ำมันมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
 • เครื่องปิดฝากระป๋องของ Angelus, Ferrum, FMC หรือเครื่องที่ผลิตภายในประเทศไทย

 • น้ำมันสำหรับระบบหล่อลื่นตลับลูกปืนและเกียร์ แบบหมุนวนที่มีความชื้นไหลเข้าและต้องการระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพ

 

คุณสมบัติพิเศษ:

 • น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องปิดฝากระป๋องแบบหมุนเวียนใช้ซ้ำ NSF-H1 ไม่มีกลินและรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

 • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด  

 • ใช้น้ำมันพื้นฐานเป็น White Mineral Oil ความสะอาดสูง และสารเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการสึกหรอและให้ฟิล์มหล่อลื่นที่แข็งแรง

 • สำหรับเครื่องจักรที่รับงานหนัก ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรที่มีความชื้นเข้ามาและต้องการความสามารถแยกตัวออกจากน้ำเพื่อให้การกรองในระบบไหลเวียนทำได้ง่ายขึ้น

 • คุณสมบัติการแยกตัวจากน้ำดีเยี่ยม Demulsibility, ASTM D1401, Oil/water/emulsion (time),  เท่ากับ 40ml/40ml/0ml (30min)
 • คุณสมบัติการรับแรงกดดีเยี่ยม ค่า Flaex EP Test, ASTM D3233 Method B, Non-Seizure load เท่ากับ 1,250 ปอนด
 • คุณสมบัติการป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม ค่า 4-Ball Wear Test, ASTM D22696, Scar dimeter เท่ากับ 0.38 มม.
 • ยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันและการเปลี่ยนซ่อมชิ้นส่วนที่มีราคาแพง

 

เกรด:                      ISO VG 100, 150, 220

 

สี:                           ใส

 

ขนาดบรรจุ:             Pail - 20ลิตร/ถัง

 
ดาวน์โหลด: 

 

 • PDS:    No-Tox Seamer Oil D 
 • MSDS: No-Tox Seamer Oil D (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดที่ท่านต้องการ)
 • NSF:    No-Tox Seamer Oil D (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดที่ท่านต้องการ)

 

 • PDS:    No-Tox HD Food Grade Oil  
 • MSDS: No-Tox HD Food Grade Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดที่ท่านต้องการ)
 • NSF:    No-Tox HD Food Grade Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดที่ท่านต้องการ)