ภาษา : 

No-Tox Food Grade Clear Grease 

 

Product Name:  
Bel-Ray No-Tox Food Grade Clear Grease 
(ชื่ิอเดิม No-Tox Clear Grease)
Product Number:   62230, 62240, 62250, 62260 
Product Category:     จาระบีฟู้ดเกรดเอนกประสงค์
 

  No-Tox Food Grade Clear Grease 

 

การใช้งาน:      

  • จาระบีฟู้ดเกรดเอนกประสงค์ NSF-H1 สามารถใช้กับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จาระบีมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
  • จาระบีสำหรับงานที่มีแรงกดกระแทกน้อย ความเร็วรอบปานกลางถึงสูง ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • หล่อลื่นลูกปืน เพลา บุชชิ่ง รางเลื่อน ไกด์ และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหว ที่ทำงานในพื้นที่เปียกหรือมีการทำความสะอาดชะล้างน้ำบ่อยๆ

 

คุณสมบัติพิเศษ:

  • จาระบีฟู้ดเกรดเอนกประสงค์ NSF-H1 ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

  • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด

  • เลือกใช้ White Mineral Oil เบอร์ 100 ความสะอาดสูง ทำงานให้ฟิล์มหล่อลื่นได้ดี ณ อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาฯ

  • สารอุ้มน้ำมัน Aluminium Complex เพิ่มเสถียรภาพต่อแรงเฉือน ทนน้ำและการชะล้าง

  • ค่าทดสอบการทนน้ำและการชะล้าง Water Washout, ASTM D1264 @79°C เพียง 2.5% loss weight สำหรับจาระบีเบอร์ 2

     

อุณหภูมิการใช้งาน:       (- 20)oC ถึง 177 o

 

เกรด:                           NLGI เบอร์ 00, 0, 1 และ 2  

 

สี:                                ใส

 

ขนาดบรรจุ:               Cartridge - 400 กรัม/หลอด                               

                                 Pail - 16 กิโลกรัม/ถัง                                  

                                 Drum - 206 กิโลกรัม/ถัง

 

ดาวน์โหลด: