ภาษา : 

Bearing Greases 

No-Tox Food Grade Clear Grease
(ชื่อเดิม: No-Tox Clear Grease)
Product No. 62230, 62240, 62250, 62260 
จาระบีฟู้ดเกรดเอนกประสงค์ NSF-H1 ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
สำหรับงานแรงกดกระแทกน้อย ความเร็วรอบปานกลางถึงสูง
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง  
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง
อุณหภูมิการใช้งาน:       (- 20)oC ถึง 177 oC 
เกรด:                           NLGI เบอร์ 00, 0, 1 และ 2 
สี:                                ใส
No-Tox HD Food Grade Grease
(ชื่อเดิม: No-Tox HD Grease)
Product No. 62230, 62240, 62250, 62260 
จาระบีฟู้ดเกรดรับภาระงานหนัก NSF-H1 ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
สำหรับงานหนักรับแรงกดกระแทก ความเร็วรอบปานกลาง 
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง  
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-9)oC ถึง 177 oC 
เกรด:                           NLGI เบอร์ 00, 0, 1 และ 2 
สี:                                ขาว
No-Tox Food Grade Synthetic Extreme Pressure Grease 
(ชื่อเดิม: No-Tox Synthetic EP Grease)
Product No. 65380, 65390
จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์รับแรงกดสูง NSF-H1 ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
สำหรับงานรับแรงกดกระแทกสูง ความเร็วรอบปานกลาง
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง  
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-40)oC ถึง 204oC 
เกรด:                           NLGI เบอร์ 1 และ 2 
สี:                                ขาวทึบ
 
No-Tox Food Grade Synthetic Heavy Duty Grease
(ชื่อเดิม: No-Tox Synthetic HD Grease)
Product No. 63370
จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์รับภาระงานหนัก NSF-H1 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
สำหรับงานที่มีความร้อนสูงต่อเนื่อง ความเร็วรอบปานกลาง
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง  
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-40)oC ถึง 204oC 
เกรด:                           NLGI เบอร์ 2 
สี:                                ขาวทึบ
 
No-Tox Food Grade Acid Resistant Grease
(ชื่อเดิม: No-Tox pH L Grease)
Product No. 64093, 64094
จาระบีฟู้ดเกรดทนกรดและรับแรงกดสูง NSF-H1 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
สำหรับงานหนักรับแรงกดสูง ความเร็วรอบต่ำถึงปานกลาง
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง   
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-40)oC ถึง 177oC 
เกรด:                           NLGI เบอร์ 1 และ 2
สี:                                ครีม
No-Tox Food Grade Low Temperature Grease
(ชื่อเดิม: No-Tox Minus 90 Grease)
Product No. 62470
จาระบีฟู้ดเกรดสังเคราะห์ทนอุณหภูมิติดลบ NSF-H1
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
รับแรงกดกระแทกปานกลาง ความเร็วรอบปานกลางถึงสูง
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง  
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-68)oC ถึง 177oC 
เกรด:                           NLGI เบอร์ 1 และ 2
สี:                                ครีม
No-Tox Food Grade Open Gear Grease
(ชื่อเดิม: No-Tox Open Gear Grease)
Product No. 62450, 65400
จาระบีฟู้ดเกรดหล่อลื่นเกียร์แบบเปิด NSF-H1
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
รับแรงกดปานกลางและความเร็วรอบต่ำถึงปานกลาง
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง  
ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเครื่องสำอาง
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-10)oC ถึง 177oC 
เกรด:                           NLGI เบอร์ 0 และ 3
 สี:                                ขาว