ภาษา : 

No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil 

 

Product Name:  
No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox Syntra Oil)
Product Number:  

64233, 64234, 64235, 64236, 64237, 64238,

64239, 64240, 64241, 64242, 64243

Product Category:     น้ำมันฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAO หล่อลื่นเครื่องจักร
 
  

No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil

  

การใช้งาน:      

 • น้ำมันฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAO หล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1 เป็นน้ำมันที่ถูกออกแบบเพื่อหล่อลื่นชุดเกียร์อุตสาหกรรม เกียร์ตัวหนอน
 • หล่อลื่นระบบไฮดรอลิค ปั๊มลม คอมเพรสเซอร์ หล่อลื่นโซ่สายพาย แบริ่ง ข้อเหวี่ยงและระบบน้ำมันหมุนเวียน (Circulating Systems) 
 • สำหรับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง น้ำมันมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm

 

คุณสมบัติพิเศษ:

 • น้ำมันฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAO หล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1 ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

 • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียเกรดอาหาร    

 • น้ำมันสังเคราะห์ 100%, PAO เกรดอาหาร สำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความสามารถการหล่อลื่นพิเศษมากกว่าน้ำมันแร่ทั่วไป

 • ความสามารถการหล่อลื่นสูง คงสภาพฟิล์มเคลือบผิวชิ้นทุกช่วงอุณหภูมิ ค่า Viscosity Index สูง (ตั้งแต่ 125 ถึง 169 ขึ้นอยู่กับเกรดความหนืด)

 • ค่าความสะอาดสูงผ่านการกรองที่ความละเอีดยด 2 ไมครอน สำหรับเครื่องจักรที่ทำงานหนักและต่อเนื่อง

 • No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil ความหนืดเบอร์ 15 ถึง 100 มีค่าความสะอาดตามาตรฐาน ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 16/14/12
 • No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil ความหนืดเบอร์ 150 ถึง 1,000 มีค่าความสะอาดตามาตรฐาน ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 18/15/12
 • แพกเกจสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดอาหาร ป้องกันการสึกหรอและการเกิดฟอง รวมทั้งป้องกันสนิมและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

 • คุณสมบัติการรับแรงกดดีเยี่ยม ค่า Flaex EP Test, ASTM D3233 Method B, Non-Seizure load เท่ากับ 2,000 ปอนด์

 • คุณสมบัติการป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม ค่า 4-Ball Wear Test, ASTM D22696, Scar dimeter เท่ากับ 0.40 มม.

   

เกรด:                          ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 และ 1,000  

 

สี:                                ใสไปจนถึงเหลืองอ่อน (ขึ้นอยู่กับเกรดความหนืด)

 

ขนาดบรรจุ:                 Pail - 20 ลิตร/ถัง                                  

                                    

ดาวน์โหลด:

 • PDS:    No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil
 • MSDS: No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดที่ท่านต้องการ)
 • NSF:    No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดทีท่านต้องการ)