ภาษา : 

No-Tox HD Food Grade Oil 

 

Product Name:  
No-Tox HD Food Grade Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox HD Oil)
Product Number:  

62680, 62681, 62682, 62683, 62684, 62685, 

62686, 62687, 62688, 62689, 62690, 62691

Product Category:    น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องจักร
 
  

No-Tox HD Food Grade Oil

 

การใช้งาน:      

 • น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1 เป็นน้ำมันที่ถูกออกแบบเพื่อหล่อลื่นชุดเกียร์อุตสาหกรรม เกียร์ตัวหนอน
 • หล่อลื่นระบบไฮดรอลิค ปั๊มลม คอมเพรสเซอร์ หล่อลื่นโซ่สายพาย แบริ่ง ข้อเหวี่ยงและระบบน้ำมันหมุนเวียน (Circulating Systems) 
 • สำหรับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง น้ำมันมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm

 

คุณสมบัติพิเศษ:

 • น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1 ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

 • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด

 • ใช้น้ำมันพื้นฐานเป็น White Mineral Oil ความสะอาดสูง (ผ่านการกรองที่ความละเอีดยด 2 ไมครอน) สำหรับเครื่องจักรที่ทำงานหนักและต่อเนื่อง

 • No-Tox HD Food Grade Oil ความหนืดเบอร์ 15 ถึง 100 มีค่าความสะอาดตามาตรฐาน ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 16/14/12
 • No-Tox HD Food Grade Oil ความหนืดเบอร์ 150 ถึง 1,000 มีค่าความสะอาดตามาตรฐาน ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 18/15/12
 • แพกเกจสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดอาหาร ป้องกันการสึกหรอและการเกิดฟอง รวมทั้งป้องกันสนิมและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

 • คุณสมบัติการรับแรงกดดีเยี่ยม ค่า Flaex EP Test, ASTM D3233 Method B, Non-Seizure load เท่ากับ 1,500 ปอนด์

 • คุณสมบัติการป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม ค่า 4-Ball Wear Test, ASTM D22696, Scar dimeter เท่ากับ 0.40 มม.

   

เกรด:                          ISO VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680 และ 1,000  

 

สี:                                ขาวใส

 

ขนาดบรรจุ:                 Pail - 20 ลิตร/ถัง                                  

                                    

ดาวน์โหลด:

 • PDS:    No-Tox HD Food Grade Oil
 • MSDS: No-Tox HD Food Grade Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดที่ท่านต้องการ)
 • NSF:    No-Tox HD Food Grade Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดทีท่านต้องการ)