ภาษา : 

Bakerylube No-Tox AG 

 

Product Name:  
Bakerylube No-Tox AG
Product Number:   56710
Product Category:    น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นโซ่เตาอบ ทนความร้อนสูง
 
 
 

 Bakerylube No-Tox AG

 

  การใช้งาน:

  • น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นโซ่เตาอบ ทนความร้อนสูง NSF-H1 ในสายการผลิตอาหารและเบเกอรี่ น้ำมันมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
  • หล่อลื่นโซ่ สายพาย แบริ่ง ของเตาอบอาหารที่ทำงานในอุณหภูมิสูงต่อเนื่อง
 

คุณสมบัติพิเศษ:  

  • น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นโซ่เตาอบ ทนความร้อนสูง NSF-H1 ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

  • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด    

  • น้ำมัน White Mineral Oil ความหนืดเบอร์ 3 พร้อมด้วยสารหล่อลื่นแบบแข็ง PTFE (เทฟรอน) ช่วยลดแรงเสียดทาน 

 

อุณหภูมิการใช้งาน:       66oC ถึง 82o

 

อุณหภูมิการใช้งาน:       สูงถึง 871o

 

เกรด:                          ISO VG 3

 

สี:                                ขาวใส

 

ขนาดบรรจุ:                 Pail - 20 ลิตร/ถัง                                  

                                    

ดาวน์โหลด: