ภาษา : 

Company Profile 

Company Information :

 บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด

Chieng Thai Trading Co., Ltd

 
 
 

Business Information :

       บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยสำหรับสวนปาล์มน้ำมัน ยางพารา รวมถึงการส่งออกผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปจากผลผลิตการเกษตร ทั้งจากพืชและสัตว์

      ในเดือนเมษาน พ.ศ. 2551 บริษัท เชียงไทยเทรดดิ้ง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจาก Bel-Ray Company, Inc ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นพิเศษประสิทธิภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมหนักและเหมืองแร่ในประเทศไทยและสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  

      ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 65 ปีที่ Bel-Ray Company, Inc. ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2000  ปัจจุบันเราผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะทั้งน้ำมันและจาระบีรวมกันมากกว่า 1,000 ชนิด ครอบคลุมตั้งแต่
 

       - สารหล่อลื่นเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนัก/อุตสาหกรรมทั่วไป (Heavy-Duty & Industrial Lubricants)

       - สารหล่อลื่นสังเคราะห์ (Synthetic/Silicone Lubricants)

       - สารหล่อลื่นที่ย่อยสลายตัวเองทางชีวภาพ (Biodegradable Lubricants)

       - สารหล่อลื่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Friendly Lubricants) 

       พร้อมสารหล่อลื่นฟู้ดเกรด (Food Grade Lubricants) ที่ผ่านการขึ้นทะเบียน NSF-H1, HT1 และ 3H จำนวน 98 รายการ (อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15กุมภาพันธ์ 2556) ครบวงจรสำหรับทุกจุดใช้งานของสายการผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร 

       

       เราพร้อมให้คำปรึกษาและปรับปรุงโปรแกรมการหล่อลื่นเครื่องจักรของท่าน... 

   Flex Your Engine!

 

 

Contact Information :

 

7 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 4 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหาคร 10250 ประเทศไทย

Tel: 0-2726-7300  Fax: 0-2726-7350 

Email: info@chiengthai.com