ภาษา : 

No-Tox Food Grade Open Gear Grease 

 

Product Name:  
No-Tox Food Grade Open Gear Grease 
(ชื่อเดิม: No-Tox Open Gear Grease)
Product :   62450, 65400
Product Category:    จาระบีฟู้ดเกรดหล่อลื่นเกียร์แบบเปิด
 

  No-Tox Food Grade Open Gear Grease 

 

การใช้งาน: 
  • จาระบีฟู้ดเกรดหล่อลื่นเกียร์แบบเปิด NSF-H1 ในกระบวนการผลิต จาระบีมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
  • จาระบีรับแรงกดปานกลางและความเร็วรอบต่ำถึงปานกลาง ในอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
  • หล่อลื่นเกียร์เปิดหรือรางเลื่อนที่อยู่ในพื้นที่สัมผัสน้ำและชะล้างน้ำบ่อยๆ ซึ่งจาระบีเอนกประสงค์เกรดอาหารทั่วไปไม่สามารถทำงานได้
 

คุณสมบัติพิเศษ:

  • จาระบีฟู้ดเกรดหล่อลื่นเกียร์แบบเปิด NSF-H1 ที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

  • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด

  • เลือกใช้น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ความหนืดสูงที่ 5700 cSt สำหรับจาระบีเบอร์ 0 และความหนืด 35,000 cSt สำหรับจาระบีเบอร์ 3

  • ยึดเกาะที่ผิวหน้าเกียร์ดีและทนการรีดเค้นของหนาฟันเกียร์   
  • สารอุ้มน้ำมัน Silica เพิ่มเสถียรภาพต่อความร้อนและทนการชะล้างด้วยน้ำ

  • สารเพิ่มคุณภาพลดแรงเสียดทาน  PTFE (เทฟรอน) และ ZnO (ซิงค์ออกไซด์)

  

อุณหภูมิการใช้งาน:       (-10)oC ถึง 177o

 

เกรด:                           NLGI เบอร์ 0, 3   

 

สี:                                ขาว

 

ขนาดบรรจุ:                 Drum - 200 กิโลกรัม/ถัง                                 

    

ดาวน์โหลด: