ภาษา : 

No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil 

 

Product Name:  
No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox Syntex Oil)
Product Number:   61790, 61792, 61794, 61796, 61798, 61799
Product Category:      น้ำมันฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAG 
 
  

 No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil

 

การใช้งาน:      

 • น้ำมันฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAG NSF-H1 น้ำมันมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้แต่ต้องไม่เกิน 10 ppm
 • น้ำมันที่ถูกออกแบบเพื่อหล่อลื่นชุดเกียร์อุตสาหกรรม เกียร์ตัวหนอน ช่วยยืดอายุชิ้นส่วนและยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย 
 • น้ำมันหล่อลื่นโซ่ แบริ่ง บุ๊ทชิ่งและระบบน้ำมันหมุนเวียน (Circulating Systems) ที่ทำงานในอุณหภูมิสูงต่อเนื่อง
 • สำหรับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร เครื่องดื่ม ยาและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

 

คุณสมบัติพิเศษ:

 • น้ำมันฟู้ดเกรดสังเคราะห์ PAG NSF-H1 ใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve

 • เครื่องหมาย No-Tox ลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียฟู้ดเกรด 

 • น้ำมันสังเคราะห์ 100%, PAG เกรดอาหาร สำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความสามารถการหล่อลื่นพิเศษมากกว่าน้ำมันแร่ทั่วไป

 • ความสามารถการหล่อลื่นสูง คงสภาพฟิล์มเคลือบผิวชิ้นทุกช่วงอุณหภูมิ ค่า Viscosity Index สูง (ตั้งแต่ 207 ถึง 293 ขึ้นอยู่กับเกรดความหนืด)

 • แพกเกจสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดอาหาร ป้องกันการสึกหรอและการเกิดฟอง รวมทั้งป้องกันสนิมและปฏิกิริยาออกซิเดชั่น

 • คุณสมบัติการรับแรงกดดีเยี่ยม ค่า Flaex EP Test, ASTM D3233 Method B, Non-Seizure load เท่ากับ 2,000 ปอนด์

 • คุณสมบัติการป้องกันการสึกหรอดีเยี่ยม ค่า 4-Ball Wear Test, ASTM D22696, Scar dimeter เท่ากับ 0.35 มม. 

 

เกรด:                          ISO VG 150, 220, 320, 460, 680 และ 1,000 

 

สี:                              เหลืองใส

 

ขนาดบรรจุ:                 Pail - 20 ลิตร/ถัง                          

 

ดาวน์โหลด:

 • PDS:    No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil
 • MSDS: No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดที่ท่านต้องการ)
 • NSF:    No-Tox Syntex Food Grade Synthetic PAG Oil (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่และระบุเกรดความหนืดทีท่านต้องการ)